Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on WayOut Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Kaikkien asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä rekisteri -ja tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
WayOut Oy käsittelee sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tietosuojaselosteemme huolellisesti ennen kuin käytät verkkosivujamme tai rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi.
Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ja henkilötietojesi käsittelyn, kun käytät verkkosivustoamme https://wayout.fi, täytät verkkosivuillamme varaustietoja, tilaat uutiskirjeen tai kun muilla tavoin luovutat meille henkilötietojasi.
Rekisterin virallinen nimi on WayOut Oy asiakasrekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii WayOut Oy Oy y-2781348-2, Hämeenpuisto 32 33200 Tampere. Puh: 044 3391553, S-posti: info@wayout.fi. Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia WayOut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterinä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA SINUSTA KERÄÄMME JA MISTÄ SAAMME TIEDOT?

WayOut Oy:n asiakasrekisteriin on mahdollista rekisteröityä verkkosivuilla olevien uutiskirjeen, yhteydenottolomakkeen ja varauskalenterin kautta nimellä, sähköpostiosoitteella ja puhelinnumerolla. Asiakassuhteen perusteella rekisteriin tallennetaan henkilön antama nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja varaustiedot kuten pelin nimi, aika, henkilömäärä sekä aikaleima varauksesta. Asiakkaanamme jätät itse omat tietosi varausjärjestelmäämme.
Syöttämällä henkilötietoja verkkosivujemme lomakkeisiin tai käyttäjän muuten ilmoittaessa henkilötietojaan, käyttäjä hyväksyy henkilötietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.
MILLÄ PERUSTEELLA HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

WayOut Oy kerää ja käyttää henkilötietoja varaustietojen käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen, palautteen saamiseen sekä suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme asiakassuhteissa, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen. Käsittelemme henkilötietoja myös suostumukseesi perustuen. Palveluidemme toteuttaminen ja varausten tekeminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Ellet hyväksy tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä ehtoja, emme pysty palveluita tarjoamaan.

KUKA TIETOJASI KÄSITTELEE JA LUOVUTETAANKO TIETOJASI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee henkilöstömme työtehtävissään. Palveluiden toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Henkilötietoja siirrettäessä pyrimme varmistamaan, että henkilötiedot siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.

LUOVUTETAANKO TIETOJASI EU:N ULKOPUOLELLE?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansiin maihin.

KAUANKO HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

WayOut Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Pyrimme päivittämään aktiivisesti tietojasi ja henkilörekisteriämme.

MITEN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

WayOut Oy säilyttää henkilötietoja palvelimella, joka on alan yleisten periaatteiden mukaisesti suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriin pääsee henkilökuntamme suojatuilla tunnuksilla. Organisaation ulkopuolelta henkilötietoihin pääsevät käsiksi rekisterin ylläpitäjät ja kehittäjät, joilla on omat henkilökohtaiset tunnukset. WayOut Oy keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville siten kuin tässä tietosuojaselosteessa on esitetty.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Pyynnön voit osoittaa sähköpostitse info@wayout.fi osoitteeseen.
Käyttäjä sitoutuu antamaan WayOut Oy:lle paikkansapitävää tietoa.

PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

OIKEUS SAADA VIRHEET KORJATUKSI

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

OIKEUS KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINTI

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@wayout.fi.

OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

OIKEUS SAADA TIEDOT SIIRRETYKSI

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.
Voit milloin tahansa tarkistaa henkilötietosi ja niiden oikeellisuuden ottamalla yhteyttä WayOut Oy yhteyshenkilöön. WayOut Oy korjaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet tiedot. Voit pyytää WayOut Oy:ta poistamaan henkilötietosi rekisteristä ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.
Pyynnön tehdessäni pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tämä sivu käyttää myös evästeitä